Sản phẩm

01
Mì Kraft Đen Hai Tôm

Trọng lượng: 65 g - 65 g

Số lượng: 30 - 100 / thùng

Chi tiết>>
02
Mì Tôm Satế

Trọng lượng: 80 g

Số lượng: 30 / thùng

Thông tin sản phẩm Trọng lượng: 80g/

Chi tiết>>
03
Mì Kraft Tôm Satế

Trọng lượng: 65 g - 75 g

Số lượng: 30 - 100 / thùng

Chi tiết>>
04
Mì Trộn Hương Vị Hàn Quốc

Trọng lượng: 150 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
05
Mì 2 Tôm Chua Cay Cao Cấp

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 30 / thùng

Thông tin sản phẩm Trọng lượng: 75g

Chi tiết>>
06
Mì Hai Tôm Hương Vị Hải Sản Cao Cấp

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 30 / thùng

Thông tin sản phẩm Trọng lượng: 75g

Chi tiết>>
07
Mì Hai Tôm Hương Vị Saté

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 30 / thùng

Thông tin sản phẩm Trọng lượng: 75g/

Chi tiết>>
08
Mì Tôm Ăn Liền Colusa

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
09
Mì Gà Xanh

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
010
Mì Chay

Trọng lượng: 65 - 70g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
011
Mì Gà Cao Cấp

Trọng lượng: 85 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
012
Mì Hương Vị Tôm Gà Ăn Liền

Trọng lượng: 65 g - 80g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
013
Mì Chay Cao Cấp Rong Biển

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 30 / thùng

- Mì chay cao cấp Rong Biển

Chi tiết>>
014
Mì Kraft Đen Bốn Tôm

Trọng lượng: 65 g - 80 g

Số lượng: 30 - 100 / thùng

Chi tiết>>
015
Mì Kraft Trắng Hai Tôm

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 100 / thùng

Chi tiết>>
016
Mì Kraft Trắng Bốn Tôm

Trọng lượng: 65 g - 75g - 80g

Số lượng: 30 - 100 / thùng

Chi tiết>>
017
Mì Ly Lẩu Thái Tôm Colusa

Trọng lượng: 60 g

Số lượng: 24 / thùng

Chi tiết>>
018
Mì Ly bò

Trọng lượng:

Số lượng: 24 / thùng

- Mì ly Bò hiệu Miliket

Chi tiết>>
019
Mì Ly Lẩu Thái

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 24 / thùng

- Mì ly lẩu Thái hiệu Miliket

Chi tiết>>
020
Mì Ly Sườn

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 24 / thùng

- Mì ly Sườn hiệu Miliket

Chi tiết>>
021
Mì Tô Bò

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 12 / thùng

- Mì tô Bò hiệu Miliket

Chi tiết>>
022
Mì Tô Lẩu Thái

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 12 / thùng

- Mì tô Lẩu Thái hiệu Miliket

Chi tiết>>
023
Mì Tô Sườn

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 12 / thùng

- Mì tô Sườn hiệu Miliket

Chi tiết>>
024
Mì Cà Chua

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
025
Mì Bò Bít Tết

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
026
Mì Xào Ăn Liền

Trọng lượng: 85 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
027
Mì Thập Cẩm Việt Nam

Trọng lượng: 70 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
028
Mì Hương Thịt Heo

Trọng lượng: 70 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
029
Mì Chay Đặc Biệt

Trọng lượng: 80 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
030
Mì Chay Hương Vị Nấm

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
031
Mì Tôm Chua Cay Colusa

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
032
Mì Hương Vị Bò Bít Tết

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
033
Mì Satế Hương Vị Hành

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>